Här nedan visas lite referensbilder på installationer som gjorts hos kund. Arbetsgången har ungefär varit densamma: Först har vi träffat kunden i deras lokaler och där kunden beskrivit behovet/önskemålet, utifrån detta har vi sedan presenterat förslag på lösningar och efter beställning har vi sedan både levererat och installerat de överenskomna produkterna.

Högtorgshusen Norrsida

Insyn från grannhuset som störde

Uppdraget: Begränsa insynen från grannhuset samtidigt som man bibehåller utblicken.
Motordrivna rullgardiner i konferensrum