Här nedan visas lite referensbilder på installationer som gjorts hos kund. Arbetsgången har ungefär varit densamma: Först har vi träffat kunden i denns lokaler och där kunden beskrivit behovet/önskemålet, utifrån detta har vi sedan presenterat förslag på lösningar och efter beställning har vi sedan både levererat och installerat de överenskommna produkterna.

Högtorgshusen Sydsida (Vasakronan)

Här har man en nästintill brutal solinstrålning, samtidigt som man har en av Stockholms vakraste vyer. Uppdraget var begränsa solinstrålningen samtidigt som man behåller så mycket av utblicken som möjligt.

Högtorshusen Norrsida (TATA Consultancies Services & NorthZone AB)

Insyn från grannhuset som störde
Uppdraget: Begränsa insynen från granhuset samtidigt som man bibehåller utblicken.
Motordrivna gardiner i konferensrum

Kulturhuset (Vån 5 Galleriet)

Reflexer från byggnaden mittemot skapar reflexer i bilder som hängs upp på väggarna.
Uppdraget: Eliminera/ minska inkommande solreflexer samtidigt som man bibehåller utblicken för besökarna.

Handelshögskolan (Atriumgården)

Uppdraget: Att skapa ett (luftigt) rum i rummet, som ska kunna användas vid behov av avskärmning. Dras enkelt åt sidan för att öppna upp utrymmet igen.
Användes bl a vid Nobelfesten